Es va publicar el dijous, 16 agost 2012

El jardí rendix homenatge al llibre El Son de Polifilo, obra renaixentista de Francesco Colonna.

Tags: València

€1.00