Es va publicar el dijous, 16 agost 2012

El jardí posseïx una gran diversitat d'arbres: ciprers, tarongers, lledoners, tipuanas, llorers, falsos plàtans, etc.

Tags: València

€1.00