Es va publicar el dijous, 16 agost 2012

El parc té bancals en terrassa separats per murs de pedra, a causa del desnivell del terreny.

Tags: València

€1.00