Es va publicar el dijous, 16 agost 2012

De 1903 a 1918 es construïx la reixa que separava els carrers del Grau i el Cabanyal del recinte portuari, els Coberts i l'Escala Real.

En el segle XX el port continua creixent en direcció sud i est i elimina la platja de Natzaret.

Tags: València

€1.00