Es va publicar el dijous, 16 agost 2012

Té prop de 49.900 m2 i està gestionat per la Fundació Pública Municipal de Parcs i Jardins Singulars.

Tags: València

€1.00