Es va publicar el dijous, 16 agost 2012

De l'esplanada central del parc ixen diversos camins, vorejats cadascun per un tipus d'arbre diferent.

La zona més pròxima a l'Avinguda del Cid és més boscosa, destacant els pins coscoll, *laricio i pinastre; al costat de xiprers, oliveres i margallons.
Tags: València

€1.00