Es va publicar el dijous, 16 agost 2012

Els terrenys del jardí se van anar adquirint en diferents fases. Les successives intervencions van ampliar el jardí fins al carrer Jaca.

Tags: València

€1.00