Es va publicar el dijous, 16 agost 2012

Els jardins estan tancats, en part, amb el material d'obra i reixes que al seu dia assetjaven la Glorieta. Es van traslladar ací l'any 1926.

Tags: València

€1.00