Es va publicar el dijous, 16 agost 2012

El tram III està dedicat a instal·lacions esportives sobretot. Té una pista d'atletisme.

El tram III va des del pont de Campanar fins al de les Glòries Valencianes.

Tags: València

€1.00