La monumental portada del segle XVIII va ser efectuada per Ignacio Vergara, seguint els dibuixos de Hipólito Rovira. Dalt presidix la portada la Mare de Déu del Rosari, obra de Francisco Molinelli, i baix destaquen els dos atlants abocant aigua, un a cada costat de la portada, clara al·lusió al marquesat de Dos Aigües. És una recarregada portada d'estil rococó.

En esta època tota la fatxada del palau estava recoberta amb frescos de Hipólto Rovira.

La portada nord dóna al pati i és del segle XIII, d'estil romànic. En la clau de l'arc podem veure l'escut de l'orde, que era una senzilla creu blanca sobre fons roig. Sobre esta porta es va construir més tard un arc apuntat amb un òcul en què apareix la creu de Malta, ja que esta orde militar i hospitalària s'anomenava en realitat de Sant Joan de Jerusalem, Rodes i Malta.

Les estàtues de Sant Vicent Màrtir i Sant Vicent Ferrer, del segle XVII, van ser destruïdes durant la Guerra Civil. Són reposades durant els anys 1945-1946. La de Sant Vicent Ferrer (en la imatge) és obra d'Ignacio Pinazo Martínez.

El patró de les barcelles es troba davall de l'arc que unix el Palau Arquebisbal amb la catedral de València. Consistix en un gravat rectangular amb dues falques triangulars als costats. Fins ací arribaven els fusters per a veure si les barcelles que construïen per a mesurar el gra s'ajustaven al patró oficial. Una barcella equivalia a 4 almuds.

L'edifici de l'esquerra és el palau dels Marquesos de Malferit, també anomenat palau dels Comtes de Brizuela. És del segle XV, encara que l'aspecte actual es deu a les reformes dels segles XVIII i XIX. Actualment allotja un curiós museu de soldatets de plom (Museu l'Iber)

Enfront del palau es troba el teatre Talía, de principis del segle XX.

En esta plaça es troben el palau (antic monestir) i l'església dits del Tremp.

Encara que els terrenys sobre els quals s'assenta pertanyien, ja des de principis del segle XIV, a l'Orde de Montesa, va continuar conservant el nom del Temple. Efectivament en 1317 l'Orde de Montesa va heretar el monestir i l'església, al ser dissolta l'Orde Del Tremp.

© 2020 | EverythingValencia. Diseño web: Xinxeta
Address
Los Olivos Lima - Peru
Phone
51 000-0000
Mail
info@localhost.xyz
Horary
Mon - Sat 9am to 8pm