Nueva foto: la 105b, del patio del palacio de los Catalá de Valeriola.

Nova foto: la 105b, del pati del palau dels Català de Valeriola.

New picture: the 105b, the courtyard of the Catalá de Valeriola palace.

新画面:在105bValeriola的卡塔拉宫的庭院。