La plaça conta amb uns quants edificis dels segles XVIII i XIX.

contentmap_plugin